Mielenrauhaa ja oivallusta

Tunnetaidot ja rakentava vuorovaikutus

Rentona tarjoaa tunnetaito-ohjausta niin yksilöohjauksena kuin ryhmillekin. Saatamme tarvita kanssakulkijaa ja ohjausta elämän erilaisissa taitekohdissa, haasteissa ja muutoksissa tai halussamme kasvaa ihmisenä. Tunnetaitomme kehittyvät ja vahvistuvat aina vuorovaikutuksessa. Siinä kehityksessä Rentona ja Janika ohjaajana ovat mielellään tukena. Janikan työmuoto perustuu EASEL®-tunnetaito-ohjaukseen.

EASEL® -työmuoto on kokemuksellista tunne- ja vuorovaikutusvalmennusta, Experiential Social Emotional Learning and Therapy, jonka yleisenä tavoitteena on mm. vahvistaa itsetuntemusta, tunteiden säätelyä ja itsehallintaa, sosiaalista tilannetajua ja empatiaa, vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tehdä vastuullisia valintoja ja päätöksiä. EASELin erityispiirteeksi voidaan lukea, että ohjauksessa hyödynnetään esteettisten ja sykähdyttävien kokemusten synnyttämää ilon tunnetta reittinä itsensä kokemiseen arvokkaana. Keskeistä EASELissa on myös se, että asiakas kokee lisääntyvää tahtoa myötätunnon tuntemiseen sekä toisten tarpeiden, tunteiden ja toiveiden huomioimiseen.

Janikan ohjaustyö nojaa EASELin lisäksi vahvasti resonanssimetodiin, sillä rentoutuminen ja turvallisen tilan luominen ovat ensisijaista ohjaajan ja asiakkaan välisessä kanssakäymisessä. Hänen ohjaustyötään tukevat myös ymmärrys enneagrammista ja kolmen prinsiipin mallista.

Myötätuntoa ja ymmärrystä

Enneagrammi – yhdeksän hyvää ja kaunista

Enneagrammi on monipuolinen itsetuntemuksen väline, jonka avulla paitsi kehitymme omassa suhtautumistavassamme, opimme myös muiden erilaisuudesta.  Enneagrammi kuvaa yhdeksää erilaista ja keskenään samanarvoista persoonatyyppiä. Enneagrammiohjauksessa lisäämme ymmärrystä jokaisen persoonallisuuden sisäisestä ja automaattisesta tavasta olla vuorovaikutuksessa. Saamme tietoisuutta siitä, miksi toimimme miten toimimme läheistemme ja työtovereidemme kanssa.

Mitä enemmän opimme meitä ohjaavista käyttäytymismalleista sitä helpompi meidän on olla tekemisissä muiden ihmisten kanssa.  Tulemme myötätuntoisemmiksi itseämme ja muita kohtaan ja palaamme helpommin mielenrauhaan.

Enneagrammi on osoittautunut toimivaksi välineeksi myös työhyvinvoinnin ja työilmapiirin parantamiseen. Enneagrammi poikkeaa muista persoonallisuustyypityksistä lähinnä syvyytensä ja tarkkuutensa vuoksi. Se on myös hyvin käytännönläheinen malli.

Rentona tarjoaa enneagrammi-ohjausta, johon kuuluu kattava Integrative9-enneagrammitesti ja n. 40-sivuinen analyysi. Ohjauksessa käymme yhdessä läpi testin tuloksia ja linkitämme siitä saatuja oivalluksia oman sujuvamman vuorovaikutuksemme ja arkemme rakennusaineiksi.

Muuttuvia näkökulmia

Kolme prinsiippiä – ajatuksemme luovat kokemuksemme

Kolme prinsiippiä on Sydney Banksin perustavaa laatua oleva ymmärrys siitä, miten inhimillinen kokemuksemme syntyy. Inhimillistä kokemusta ei selitetä ulkoisilla tekijöillä, kuten ympäristöllä, biologialla, uskomuksilla tai muiden ihmisten käytöksellä vaan se tulee ainoastaan sisältämme. Kolme prinsiipin mallin mukaan tunnemme ja koemme vain oman ajattelumme. Ajatuksen ja tunteen välissä ei ole mitään ja tunne seuraa ajatusta. Tunne on aina totta, toisinaan ajatus sen takana välttämättä ei.

Kun oivallamme ja muistamme, mistä inhimillinen kokemus syntyy, huomaamme, että tunnetilassamme ei ole mitään korjattavaa, kontrolloitavaa tai väärää. Sitä ei myöskään tarvitse yrittää muuttaa. Ihminen voi odottaa, että tunteet, myös ne ikävät, menevät ohi. Sillä niin tunteet tekevät, tulevat ja menevät. Palaamme aina mielenrauhaan.

Janika on tutustunut kolmen prinsiipin malliin transformatiivisen valmentajan Katri Mannisen johdolla.

Rentona Logo_min

Rentona
Janika Vanhatalo
Myllykaari 11 B
38700 Kankaanpää
050-5271337
janika@rentona.fi